AB ALARM s.r.o. | Elektronické systémy | Kamerové a zabepečovací systémy | Autorizovaný partner ACO Stavební prvky s.r.o.

Čerpací zařízení fungují mimo jiné také jako prvky aktivní ochrany proti zpětnému vzdutí, které přečerpávají odpadní vodu do kanalizace přes smyčku na výtlačném potrubí, která je vedena až nad úrovní zpětného vzdutí. Tím je ohrožené místo chráněno proti vnikání vzduté vody. Dodáváme prvky aktivní ochrany v plastovém nebo nerezovém provedení, s jedním nebo dvěma čerpadly.Servis čerpacích stanic (čerpadel):

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ČERPACÍCH STANIC

Řídící jednotky vyhodnocují výšku hladiny na základě detekce atmosférickým snímačem. Tento způsob snímání hladiny přes atmosférický válec je velmi spolehlivý a přesný při použití správných materiálů a senzorů. Atmosférický senzor je instalován vně řídící jednotky a tlak z atmosférického válce se přenáší vzduchovým vedením do řídící jednotky. Řídící jednotka zpracovává výšku hladiny a dle nastaveného programu řídí motory (čerpadla). Do řídící jednotky se připojuje i tepelná ochrana motoru. Dále řídící jednotka disponuje akustickou signalizací a alarmovým (poruchovým) výstupem. Veškeré stavy jsou ukládany do paměti a zobrazeny na LCD displeji v češtině.

ČERPADLA, MOTORY

Dodáváme, instalujeme a servisujeme motory (čerpadla) určená pro kanalizační jímky nebo pro čerpací stanice určené pro provoz vně budovy. Motory jsou vybaveny oběžnými koly a v některých případech i řezacím zařízením pro mělnění kalu. Tyto motory mohou čerpat splaškové odpadní vody, fakálie a kaly. Čerpací stanice nejsou obvykle osazovány sítem hrubých nečistot. Motory mohou být jednofázové nebo třífázové dle druhu zařízení. Doporučujeme používat motory s tepelnou ochranou, které chrání samotný motor i celé zařízení před vznikem škod. Dodáváme originální motory od renomovaných partnerů působících dlouhodobě na trhu.

ZPĚTNÉ KLAPKY

Zpětné klapky zabraňují zpětnému nátoku odpadních vod do čerpací stanice. Jelikož čerpací stanice se často instalují pod úrovní kanalizace je nutné u čerpací stanice instalovat zpětnou klapku. U těchto zařízení často hrozí ke zpětnému toku z důvodu přetížení odpadní sítě, například při přívalových deštích. Je nutné vybrat správnou zpětnou klapku která bude odpovídat danému zatížení a bude dimenzována na požadovaný zpětný tlak a náročnost provozu. Zpětné klapky s koulí se používají k zamezení zpětného toku uvnitř potrubí. Průtok se zastaví dosednutím koule do sedla, čímž se místo utěsní (koule je pogumovaná). Tyto klapky jsou navrženy tak, aby při průtoku média umožnila plný otevřený průchod.

PRAVIDELNÝ SERVIS

Naše společnost AB ALARM s.r.o. je autorizovaný servisní partner společnosti ACO Stavební Prvky spol. s r.o. a zajišťuje záruční i pozáruční servis čerpacích stanic, lapolů (odlučovačů tuků), řídících jednotek a příslušenství. Zajišťujeme integraci těchto zařízení do systému MAR. Dodáváme našim zákazníkům originální příslušenství. V případě podepsání servisní smlouvy zajišťujeme zákazníkovi pravidelný servis i po uplynutí záruční lhůty.

OBĚŽNÁ KOLA

Oběžná kola čerpadel jsou hlavní komponenty při čerpání odpadních vod, kde se především vyžaduje spolehlivost. Volba správného oběžného kola zajištuje nejvyšší účinnost a zamezuje případnému ucpání. Naše společnost provádí pravidelnou vizuální kontrolu oběžných kol instalovaných v čerpacích stanicích a za včasu provozovatele upozorníme na výměnu oběžného kola. Vybíráme především kvalitní a prověřené materiály od dlouhodobých a uznávaných výrobců na celosvětovém trhu.

EXTERNÍ SIGNALIZACE

Externí signalizace se používá v prostorách kde čerpací stanice jsou mimo obsluhu a kde akustická a optická signalizace instalována v řídící jednotce není dostatečná pro upozornění obsluhy. V takových případech doporučujeme instalovat externí signalizaci v místě pravidelné přítomnosti obsluhy a bude možné tak upozornit obsluhu za včasu bez vzniku dalších škod na zařízení nebo majetku. Externí signalizace se instaluje do prostor velína, recepce, údržby, vrátnice a jsou propojena kabelem s řídící jednotkou. Též je možné připojit k řídící jednotce GSM modul, který může obsluhu upozornit na mobilní telefon.

MONITORING ČERPACÍCH STANIC

Řídící jednotky dodávané naší společností jsou vybaveny pamětí, kam se ukládají veškeré údaje o běhu jednotky. Veškeré stavy se tedy zapisují a tím dochází k monitoringu čerpací stanice (čerpadel). Řídící jednotka monitoruje zapnutí / vypnutí každého motoru, výpomoc druhým motorem, výpadek napájení, stav akumulátoru, watch dog, vysoká hladina, manuální ovládání, vstupy do uživatelkého menu nebo servisního menu, změnu nastavení hladin a jejich hodnoty. Dále obsahuje počítadlo sepnutí každého motoru. Řídící jednotka mají přesný čas a datum. Každá událost je uložena s datumem a časem. Naši servisní technici tak mohou lépe odhalit příčinu závady. Proto doporučujeme provádět pravidelný servis kde dochází ke kontrole chodu řídící jednotky a případně doporučíme včasný servis daného komponentu.

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGIE

Chceme aby vaše zařízení bylo čisté pokud možno bez zápachu a servis těchto zařízení byl příjemnější. Proto našim zákazníkům nabízíme čištění technologie čerpacích stanice, které prodlouží životnost zařízení a bezporuchový chod. Odpadní vody často obsahují i tuky, které se usazují na vnitřních částí čerpacích stanic. Může se stávat že dojde k zanešení atmoférického válce pro snímání hladiny a tudíž řídící jednotka bude pracovat s nepřesnými udáji o výšce hladiny, které by mohlo vést k zaplavení prostorů. Naše služby v oblasti čištění jsou zaměřeny převážně na odmaštění důležitých prvků pro správný chod zařízení a snadnou manipulaci.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Naše společnost AB ALARM s.r.o. dodává veškeré příslušenství pro čerpací stanice (čerpadla, motory) jako jsou tepelné ochrany motoru, které chrání motor před přehřátím či spálením vinutí. Tyto tepelné ochrany jsou pak připojeny do řídící jednotky které motor dočasně odpojí. Jednáli se o čerpací stanici DUO vybavenou dvoumi motory, tak řídící jednotka umožní chod pouze motoru který není přehřátý. Tím se prodlouží životnost motoru (čerpadla). Při pravidelné prohlídce se tyto problémy odhalí v monitoringu řídící jednotky a servisní technik tak může servis zaměřit na poškozený motor, který může mít poškozéné ložiska nebo uložení aj.

Dále dodáváme příslušenství jako jsou plovákové snímače, atmosférické válce, kabeláž, příruby a další.

Nabízíme:

Proces separace funguje na principu gravitace, kdy lehčí kapaliny než voda vztoupají vzhůru (tuky) a těžší kapaliny než voda klesají ke dnu (kaly).