Mimosúdne riešenie sporov

Predávajúci informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle § 14 zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorého sa má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, právo obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim je Česká obchodná inšpekcia (dostupná na webovej stránke: http://www.coi.cz/ ).

Predávajúci informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v zmysle článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) ) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line), o existencii platformy pre riešenie sporov on-line (dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers /odr/ ). Platformu na riešenie sporov on-line môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, použiť pri mimosúdnom riešení sporu z kúpnej zmluvy uzavretej online s predávajúcim. Email predávajúceho je: eshop@abalarm.cz