AB ALARM s.r.o. | Elektronické systémy | Kamerové a zabepečovací systémy | Autorizovaný partner ACO Stavební prvky s.r.o.

Odlučovače tuků slouží k zachycení a odloučení neemulgovaných tuků a olejů rostlinného a živočišného původu ze znečištěných vod v oblasti komerčních kuchyní a potravinářských provozů.Servis odlučovačů tuků (lapolů):

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY LAPOLŮ

Řídící jednotky ovládájí jednotlivé prvky instalavané v lapolu (odlučovači tuků). Dodávají se v několika provedení pro automatické lapoly nebo poloautomatické jednotky. U řídících jednotek pro automatické lapoly je zejména důležitá funkce programu vypouštění lapolu. Taková řídící jednotka může být ovládaná i dálkovým ovladačem, kde otočením klíčku spustíte samotný program "vypouštění lapolu". V tomto programu dochází k několika krocích jako je předčištění, vypouštění, dočištění a napouštění lapolu čistou vodou.

EL. MAGNETICKÉ VENTILY LAPOLŮ

Elektromagnetické ventily ovládají přívod vody pro napouštění lapolu a ve většině případů ovládají přívod vody pro tlakovou HD pumpu. Tyto el. magnetické ventily jsou ovládány pomocí řídící jednotky a to buď manuálně nebo automaticky při spuštěném programu. Řídící jednotka pak otvírá přívod vody při potřebě napouštění nebo čištění lapolu. El. mag. ventily používají pracovní napětí 230V/50Hz. Před samotným elektromagnetickým ventilem se doporučuje instalovat manuální ventil pro nastavení požadovaného průtoku.

KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY LAPOLŮ

Kompresorové jednotky jsou součástí automatických lapolů, kde se používají k zjištění stavu zaplnění lapolu. Tyto jednotky jsou vybaveny malým kompresorem, zpětnou klapkou a tlakovým ventilem. K napájení těchto kompresorových jednotek se používá napětí 230V/50Hz. Výstupem je NC/NO kontakt pro řídící jednotku. Na základě tohoto kontaktu dostává řídící jednotka zpětnou vazbu zda je lapol prázdný či nikoliv

TLAKOVÉ HD PUMPY

Tlakové HD pumpy jsou vysokotlaké pumpy pro čištění vnitřních částí lapolů. Tyto HD pumpy jsou instalovány na samotném lapolu někdy i s plnící nádobou. Tyto zařízení jsou též známy jako technologie WAP. Pomocí těchto zařízení se dostává voda pod vysokým tlakem do HD hlavy, která dále čistí vnitřní stěny lapolu.

Čistící tlakové HD pumpy jsou dodávány v několika provedení a mohou se lišit způsobem uchycení, výkonem samotného zařízení a případně doplňkovými senzory.

ČISTÍCÍ HD HLAVY

Čistící HD Hlavy jsou nedílnou součástí HD pumpy a jsou instalovány v horní části lapolu. K této HD Hlavě je přiveden přívod vody pod vysokým tlakem z HD pumpy. Elektronicky je HD Hlava spojena s řídící jednotkou, která spouští otáčení samotné HD hlavy v případě spuštění programu nebo v manuálním režimu. HD Hlava zajišťuje čištění pomocí silného proudu vody na základě otáčení v horizontálním a vertikálním směru.

HD hlavy jsou vyráběny též v několika provedení a mohou se lišit způsobem uchycení a případně ovládacím napětím

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ LAPOLŮ

Dálková ovládání se připojují k řídícím jednotkám a slouží ke vzdálenému ovládání vypouštění lapolu. Vzhledem k tomu že samotný lapol je často instalován v podzemních garážích a vůz provádějící vývoz by se tak nemohl k místu lapolu z technických důvodu přiblížit tak je od výtlačného motoru lapolu instalováno potrubí do venkovních částí kde jsou často tyto dálková ovládání instalována. Tyto dálkové ovládání jsou připojeny pomocí kabelu JYSTY 7x1mm2 nebo CYKY 7x1mm2VÝTLAČNÉ MOTORY LAPOLŮ

Výtlačné motory jsou nezbytné součásti automatických lapolů. Tyto prvky zajišťují čerpání kalů a tuků do přistaveného vozu a jsou řízeny řídící jednotkou. Výtlačné motory vyžadují pravidelný servis aby bylo možné za včasu odhalit závadu. tento servis je nutné provádět při vývozu lapolu. Při pravidelné prohlídce měříme zejména jmenovitý proud, který napomáhá k včasnému odhalení závady. U lapolů které které jsou v provozu déle jak 2 roky doporučujeme i vizuální kontrolu oběžného kola. V případě něfunkčnosti výtlačného motoru není možné lapol vypustit v automatickém režimu!

PŘÍSLUŠENSTVÍ LAPOLŮ

Dodáváme a instalujeme i příslušenství lapolů jako jsou (průhledí, připojovací nerezové skříně, podomítkové rámy, uzavírací šoupě, plnící jednotky, nádoby na odběr vzorků, lapače hrubých nečistot, apod.). Dodáváme originální příslušenství. V případě potřeby nacenění náhradních dílů a příslušenství nás samozřejmě kontaktujte.

PRAVIDELNÝ SERVIS LAPOLŮ

Naše společnost AB ALARM s.r.o. je autorizovaný servisní partner společnosti ACO Stavební Prvky spol. s r.o. a zajišťuje záruční i pozáruční servis čerpacích stanic, lapolů (odlučovačů tuků), řídících jednotek a příslušenství. Zajišťujeme integraci těchto zařízení do systému MAR. Dodáváme našim zákazníkům originální příslušenství. V případě podepsání servisní smlouvy zajišťujeme zákazníkovi pravidelný servis i po uplynutí záruční lhůty. Dále zákazník získává slevy na dodané příslušenství a náhradní díly. V případě domluvy nabízíme i prodlouženou záruku na námi dodané náhradní díly až 60 měsíců.

Nabízíme:

Proces separace funguje na principu gravitace, kdy lehčí kapaliny než voda vztoupají vzhůru (tuky) a těžší kapaliny než voda klesají ke dnu (kaly).