AB ALARM s.r.o. | Elektronické systémy | Kamerové a zabepečovací systémy | Autorizovaný partner ACO Stavební prvky s.r.o.

Zkušenosti nás přesvědčují o tom, že standardní výstražné signály nejsou buď dostatečně naléhavé, aby přiměly veřejnost k rychlému jednání, nebo naopak mohou nechtěně způsobit paniku. Naproti tomu používání hlasových evakuačních systémů je mnohem účinnější pro upoutání pozornosti při předávání instrukcí v případě nebezpečí. Na evakuační rozhlasové systémy, vzhledem k jejich mimořádnému společenskému významu, jsou uplatňovány neustále se zpřísňující požadavky. Všechna zařízení by měla být v souladu s mezinárodní normou EN 60849.výrobního provozu aj.

Evakuační rozhlas a plošné ozvučení:

Evakuační rozhlas bývá obvykle napojen přímo na ústřednu varovného požárního systému EPS. Pomocí jednotlivých čidel požární signalizace je požár zaznamenán a příslušný signál předán ústředně evakuačního rozhlasu. Ta i bez zásahu obsluhy zcela automaticky spustí konkrétní evakuační hlášení pro příslušnou evakuační zónu. Díky tomu, že se řídicí funkce odehrávají na digitální úrovni, může nabídnout výrazně celkově vyšší funkčnost a především zmiňovanými normami požadovaný neustálý elektronický dohled nad všemi komponenty systému. V případě, že systém nezaznamená žádný požární poplach, může přehrávat hudbu na pozadí nebo zvukovou stopu vysílání Digital Signage.Praesideo je systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu pro střední a větší objekty, který splňuje veškeré požadavky stanovené odpovědnými orgány pro systémy veřejného ozvučení a nouzové zvukové systémy. Zpracování a přenos zvukových i řídících dat se provádí kompletně digitální cestou. Díky digitálnímu zpracování signálů lze dosáhnout výrazného zvýšení kvality zvuku.

Konkrétní struktura a obsah vašeho systému Praesideo závisí na účelu, jakému bude váš systém sloužit a samozřejmě na fyzickém místě, ve kterém bude instalován. Systém má modulární koncepci. To znamená, že je možné kdykoli přidáním různého vybavení rozšiřovat funkčnost systému.Systém Plena Voice Alarm System je součástí produktové řady Plena. Systém Plena poskytuje řešení pro veřejné ozvučení míst, kde se lidé setkávají při práci, bohoslužbách, nákupech nebo kam se pouze chodí bavit. Je to rodina systémových prvků zkombinovaných pro vytvoření veřejných prezentačních systémů, které jsou uzpůsobené prakticky pro jakoukoli aplikaci. Řada zahrnuje předzesilovače, směšovací, systémové a výkonové zesilovače, zdrojovou jednotku, digitální záznamník zpráv, potlačovač zpětné vazby, konvenční stanice hlasatele a PC call station, systém „All-in-one“, audiorozhraní, časovač, nabíječku, zesilovač s indukční smyčkou, zdroj hudby na pozadí a systém evakuačního rozhlasu. Každý prvek je navržen tak, aby doplňoval všechny ostatní prvky zásluhou akustických, elektrických a mechanických specifikací.