AB ALARM s.r.o. | Elektronické systémy | Kamerové a zabepečovací systémy | Autorizovaný partner ACO Stavební prvky s.r.o.

Řídící jednotky pro řízení čerpacích stanic (motorů), lapolů (odlučovačů tůku). Naše řídící jednotky plně automaticky ovládání čerpací stanice a lapoly. Klademe důraz na spolehlivost a používáme řídící systémy s monitoringem. Sami si zařízení vyrábíme a vytváříme programy pro plně automatický chod. Kompletně monitorujeme stav zařízení a dokážeme za včasu odhalit blížící se závadu.Řídící jednotky:

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ČERPACÍCH STANIC

Řídící jednotky vyhodnocují výšku hladiny na základě detekce atmosférickým snímačem. Tento způsob snímání hladiny přes atmosférický válec je velmi spolehlivý a přesný při použití správných materiálů a senzorů. Atmosférický senzor je instalován vně řídící jednotky a tlak z atmosférického válce se přenáší vzduchovým vedením do řídící jednotky. Řídící jednotka zpracovává výšku hladiny a dle nastaveného programu řídí motory (čerpadla). Do řídící jednotky se připojuje i tepelná ochrana motoru. Dále řídící jednotka disponuje akustickou signalizací a alarmovým (poruchovým) výstupem. Veškeré stavy jsou ukládany do paměti a zobrazeny na LCD displeji v češtině.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY LAPOLŮ

Řídící jednotky ovládájí jednotlivé prvky instalavané v lapolu (odlučovači tuků). Dodávají se v několika provedení pro automatické lapoly nebo poloautomatické jednotky. U řídících jednotek pro automatické lapoly je zejména důležitá funkce programu vypouštění lapolu. Taková řídící jednotka může být ovládaná i dálkovým ovladačem, kde bezkontaktní kartou spustíte samotný program "vypouštění lapolu". V tomto programu dochází k několika krocích jako je předčištění, vypouštění, dočištění a napouštění lapolu čistou vodou. Veškeré stavy řídící jednotky jsou ukládány do interní paměti, která pak napomáhá odhalit případné negativní stavy či situace, které nastanou při provozu lapolu.

ZPŮSOB MĚŘENÍ HLADINY

Naše řídící jednotky využívají měření hladiny na základě diferenciálního měření tlaku. V čerpacích stanicích jsou instalované atmosférické válce, které při stoupání hladiny kapaliny stlačují vzduch uvnitř válce a tento stlačený vzduch přivádíme do řídící jednotky vzduchovým vedením na vstup diferenciálního atmosférického snímače tlaku. Snímač je připojen na operační zesilovač s vysokým zesílením, kde se hodnota měřeného tlaku zesílí a pomocí A/D převodníku převede na digitální hodnoty, kterou zprácováváme řídící deskou osazenou procesorem ATMEL. Měření hladiny je velmi přesné a spolehlivé.

ČESKÉ PROSTŘEDÍ

Naše jednotky jsou vyráběny zejména pro české prostředí a obsahují kompletní češtinu, tak aby obsluha těchto jednotek byla jednoduchá a přehledná. Jednotky používají LCD displeje s rozsahem 20x4 znaků s modrým podsvícením. Tento LCD displej zobrazuje veškeré stavy, které jednotka vykonává v automatickém či manuálním režimu. Případné závady jsou též zobrazeny na LCD a doprovázeny akustickým signálem. Potisk předních panelů je též v české lokalizaci. LCD displeje mají funkci úsporného režimu.

ZÁTĚŽOVÝ TEST

Naše výrobky jsou zátěžově testovány aby v plném provozu byla zajištěna maximální spolehlivost zařízení. Testujeme řídící jednotky na hraničních hodnotách a po samotném testování sledujeme monitoring logovaných událostí, které se zapisovali do interní paměti řídící jednotky. V případě že je zjištěn jakýkoliv výkyv mimo povolené hodnoty je jednotka vyřazena z distribuce a vrací se zpět do vývoje, kde se hledají příčiny negativních vlastností. Zátěžovací testy napomáhají vylepšovat řídící jednotky.

VÝVOJ ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK

Samotný vývoj řídích jednotek začíná měřením a výběrem správných komponentů a materiálu pro výrobu zařízení. Dále vytváříme grafické zpracování výrobku s rozmístěním použitých komponentů tak aby se vzájemně neovlivňovali a nepřehřívali. V dalším kroku provádíme kompletaci řídící jednotky a samotný vývoj firmware (programového vybavení). Program do řídících jednotek stále vylepšujeme a doplňujeme o další užiotečné funkce pro zajištění maximálního komfortu a spolehlivosti.

MONITORING ČERPACÍCH STANIC

Řídící jednotky dodávané naší společností jsou vybaveny pamětí, kam se ukládají veškeré údaje o běhu jednotky. Veškeré stavy se tedy zapisují a tím dochází k monitoringu čerpací stanice (čerpadel). Řídící jednotka monitoruje zapnutí / vypnutí každého motoru, výpomoc druhým motorem, výpadek napájení, stav akumulátoru, watch dog, vysoká hladina, manuální ovládání, vstupy do uživatelkého menu nebo servisního menu, změnu nastavení hladin a jejich hodnoty. Dále obsahuje počítadlo sepnutí každého motoru. Řídící jednotka mají přesný čas a datum. Každá událost je uložena s datumem a časem. Naši servisní technici tak mohou lépe odhalit příčinu závady. Proto doporučujeme provádět pravidelný servis kde dochází ke kontrole chodu řídící jednotky a případně doporučíme včasný servis daného komponentu.

UKÁZKA PROVOZU

Zde jsme pro vás připravili video, kde je vidět plně automatický chod řídící jednotky v přímém provozu. Na videu je vidět vzrůstající hladina v čerpací stanici a spínání čerpadla. Veškerý průběh je zobrazován na LCD displeji řídící jednotky. Naše řídící jednotky jsou velmi tiché a prostorově nenáročné. Jedná se o řídící jednotku pro čerpací stanici s ovládáním pro dva motory. Měření hladiny na základě diference atmosférického tlaku. Zálohované akumulátorem Li-ion 3,7V/2200mAh. Akustické signalizace, výstup do MAR (NO/NC) kontakt, LCD displej 20x4 znaků s modrým podsvícením, úsporný režim displeje, 3 základní režimy (AUTO/STOP/MANUAL), uživatelské menu, servisní menu zajištěné servisním kódem, ...

Více o řídící jednotce zde.

MANUÁLY K ŘÍDÍCÍM JEDNOTKÁM

Pro naše zákazníky jsou určené manuály pro provoz řídících jednotek . Tyto manuály jsou zpracovány v českém jazyce a jsou určeny pro obsluhu zařízení a základní údržbu. Instalaci těchto zařízení mohou provádět pouze naši proškolení technici společnosti AB ALARM s.r.o.. Tím zajištujeme zákazníkovi maximální spolehlivost a přesnost v provozu. Při instalaci je nutné dbát na důležité pravidla pro správný chod. Též doporučujeme provádět pravidelný servis těchto zařízení.

 

Manuály jsou k dispozici zde.

Nabízíme:

Proces separace funguje na principu gravitace, kdy lehčí kapaliny než voda vztoupají vzhůru (tuky) a těžší kapaliny než voda klesají ke dnu (kaly).