AB ALARM s.r.o. | Elektronické systémy | Kamerové a zabepečovací systémy | Autorizovaný partner ACO Stavební prvky s.r.o.

Zařízení slouží pro rychlé zamlžení prostoru, kde je vhodné zamezit krádeži a dalšímu pohybu narušitele. Od vyhlášení poplachu vzniká časová prodleva do zásahu bezpečnostní agentury. V tomto časovém úseku je schopen případný narušitel odcizit cenné předměty a nebo poškodit vybavení narušeného prostoru. Použitím zamlžovacího zařízení je možné znesnadnit orientaci pachatele v objektu. Během několika vteřin dokáže zamlžovací zařízení naplnit prostor velice hustou mlhou. Tato mlha v prostoru vydrží dlouhou dobu. Mlha není toxická, nepoškozuje povrchy předmětů, neusazuje se na předmětech a pro odstranění ze zamlženého prostoru je nutné pouze vyvětrat.

Zamlžovací systémy:

ŽÁDNÉ ŠKODY

Mlha, generovaná tímto zařízením, pokud je systém používá podle doporučení výrobce, nezpůsobuje žádné škody na majetku ani problémy lidem i pokud se déle zdržují v zamlžené místnosti. Vygenerovaná mlha je v souladu s evropskými zákony a předpisy. Systém by neměl být užíván v přítomnosti předmětů, které jsou citlivé na kontakt s látkami na bázi glykolu, vody a alkoholu.

PŘEDNOSTI

Výrobek má mnoho technologických inovací, chráněných patenty, jako je například systém likvidního vstřikování, jednorázové náplně se systémem úplného vyprázdnění, unikátní topný systém a další inovativní řešení, která mají za úkol zajistit mlhovým generátorům výsadní postavení na trhu v oblasti bezpečnostních zařízení.

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

Zařízení neobsahuje žádné vysokotlaké ventily, které bývají zdrojem poruch. Minimální nároky na údržbu - zařízení neobsahuje žádné vysokotlaké čerpadla, které musí být pravidelně testována. Díky použití jednorázových patron je obsluha maximálně jednoduchá a „čistá“. Snadná instalace - bez nutnosti programování, může být připojen k jakémukoliv poplašnému systému.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte jiné náplně než originální, dodávané dovozcem. Nikdy se nesnažte je doplňovat. Při likvidaci postupujte podle vnitrostátních pravidel pro prázdných tlakových lahví. Náplně držte mimo dosah dětí či zvířat. Tryska přístroje může být horká a kontakt s ní může způsobit popáleniny. Nedívejte se přímo do trysky. Nikdy nepoužívejte vyvíječ mlhy k jakémukoliv jinému účelu, který není v souvislosti s ochranou před zloději nebo loupeží. Nepoužívejte nebo neponechávejte přístroj ve vozidlech. S přístrojem nemanipulujte dříve, než 24 hodin po vypnutí.

ZÁLOHOVÁNÍ

Zařízení je zálohováno baterií. Baterie je určena pro zálohování napájení elektronických obvodů zařízení v případě výpadku elektrické sítě. Je možné zvolit jak alkalickou tak nabíjecí baterii. Napájení 230V je určeno pouze pro systém ohřevu, DPS a motor válce jsou z důvodu zachování funkčnosti i při výpadku 230V napájeny z poplachového systému a baterie. Topné těleso má z počátku spotřebu asi 250W, po zahřátí na provozní teplotu klesne na 30-40W. Maximální odběr zařízení ze sítě je 1,3A

MÍSTO INSTALACE

Pro montáž vyberte vhodné místo, kde bude zajištěno volné proudění vzduchu, aby nedošlo k přehřátí přístroje. Doporučujeme generátor mlhy upevnit na stěnu nebo pevnou konstrukci, která je schopná unést váhu přístroje.

ukázka videa :