Dálkové ovládání

Získejte maximální komfort s naším dálkovým ovládáním, které je vybaveno LCD displejem a akustikou.

Dálkové ovládání

Vyrobili dálkové ovládání pro naší řídící jednotku FATCONTROL, které může být vzdáleno od řídící jednotky 300m a komunikace probíhá po UTP kabelu, JYTY nebo CYKY. Navíc jsme dálkové ovládání vybavili aktustickou signalizací a LCD displejem 20x4 znaků. Displej zobrazuje obsluze probíhající fázi programu, proudový odběr výtlačného motoru i vysokotlakého čerpadla, hladinu v lapolu, kolik zbývá do konce dané fáze programu a kolik zbývá celkem do dokončení celého programu vývozu. Programvývozu se spouští pomocí klíčku. Dálkové ovládání je vybaveno i havarijním STOP tlačítkem a QR kódem který nabízí kompletní manuál k řídící jednotce i dálkovému ovládání.

Řídící jednotka
FATCONTROL

Naše řídící jednotka je vyvíjena na základě dlouhodobých zkušeností s provozem přečerpávacích stanic. Vycházíme z požadavků našich zákazníků. Zde je několik předností naší řídící jednotky FATCONTROL:

Manuál na předním panelu v QR kódu.
Snímání hladiny pneumatickým způsobem
ukládání dat na micro SD paměťovou kartu.
Dálkové ovládání
s LCD displejem a akustikou.
Proudové ochrany
vestavěné v řídící jednotce.
Možnost připojení záplavových čidel.
AQUADETECT
2 výstupy (sumární porucha a záplava).
Výstup pro čistící otočnou hlavu
230V
Výstup pro selenoid 230V
Program vývozu ovládaný klíčkem.
Zálohované 9V baterií na cca 10h.
Kontrola sledu fází a přítomnost fází.
Možnost připojení snímací tyče tukové vrstvy.
Vstup pro tlakový snímač vysokotlakého čerpadla
Upozornění na servisní prohlídku.

Máte problém s vyprázdněním vašeho lapolu?

Máme pro Vás to správné řešení. Dodáme Vám přisavací potrubí a naší řídící jednotku. Zaškolíme obsluhu a je vše vyřešené.

Přisávací potrubí

Často se stává že odlučovač tuků je naprojektovaný uprostřed obchodního centra v nejnižším místě. Výtlačné potrubí které vede až na okraj  budovy, je často příliš dlouhé. Pak při vývozu dochází k tomu, že obsah lapolu zůstane v útrubách výtlačného potrubí, jelikož sací vůz nemá dostatečný výkon tento obsah vysát. V tuto chvíli přichází řešení přisávacím potrubím. V případě že máte vyše uvedený problém, tak nás kontaktujte.

Kompresorové jednotky z naší výroby

Dodáváme kvalitní kompresorovvé jednotky z kvalitních materiálů. Kompresorové jednotky jsou nezbytnou součástí plně automatického lapolu, kde dochází k proporcionálnímu měření hladiny. řídící jednotka pak pneumatickým snímačem přesně vyhodnotí hodnotu hladiny. Výši hladiny je nutné sledovat z důvodů včasného odhalení závady (např. ucpaný odtok způsobí stoupání hladiny nebo větší netěsnost může prozradit únik tekutiny z lapolu, jelikož dojde ke snížení hladiny). Samotné měření je také nutné pro automatický program vývozu, kde jednotka vyhodnocuje zaplnění lapolu.

Vysokotlaké čištění

Slouží k rozmíchání tukové vrstvy a čištění vnitřních částí lapolu - odlučovače tuků.

Vysokotlaké čerpadlo je nutné dobře ukotvit a pro tento účel máme námi navržené držáky pro různé typy odlužovačů tuků. Jedná se o naše výrobky. V neposlední řadě je zapotřebí tlakové hadice a propojit trysky s čerpadlem.

Držáky a hadice

Aby vše dobře fungovalo a tlaková voda se dostala do všech částí lapolu, používáme otočnou hlavu s 3D tryskami. Trysky se otáčí vertikálně i horizontálně a zajišťuje tak kvalitní proces čištění.

Otočné trysky

Vysokotlaké čerpadlo zajistí dostatečný tlak pro čištění odlučovače tuků či rozmíchání tukové vrstvy. Při čištění dosahuje tlkaová voda až 170 barů. Díky tomu je proces čištění efektivní.

Vysokotlaké čerpadlo

Výtlačný motor

Výtlačný motor je zapotřebí tam, kde by výkon sacího vuzu nebyl dostatečný. Výtlačné motory zajišťují čerpání obsahu lapolu do přistaveného sacího vozu. Žívotnost je pak ovlivněna četností používání a doporučeným příslušenství jako např. síto hrubých nečistot, které může zabránit aby se do nádoby lapolu nedostal cizí předmět , který by mohl výtlačný motor poškodit.  

Doporučené příslušenství

Doporučená příslušenství

Síto hrubých nečistot

Síto hrubých nečistot je instalováno před vtokem do lapolu. Samotné síto je vloženo do vtokové nádoby, která je přístupná pomocí víka. Účelem je zabránit vniknutí cízích předmětů do nádoby lapolu a ochránit tak výtlačný motor před poškozením a výtlačné potrubí před ucpáním. 

Šoupě

Doporučujeme našim zákazníkům instalovat na vývod výtlačného potrubí lapolu šoupě, které můžeme uzavřít a provádět tak výměnu výtlačného motoru za běžného provozu bez nutnosti vyprázdnit nádobu lapolu. Je možné instalovat šoupě na přítok pro případný servis na lapolu.

Externí záplavová čidla

Výhodou je do našich řídících jednotek můžete připojit 2ks externích záplavových čidel AQUADETECT, které mohou odhalit záplavu místnosti a které často v těchto provozech chybí. S námi můžete tyto čidla osadit a připojit je naší řídící jednotky, které bude zaplavení detekovat na výstupu záplava i sumární porucha.

Plnící jednotka

Slouží k napouštění lapolu vodou z vodovodního řádu. často bývá i napájením pro vysokotlaké čerpadlo.

Hlavním komponentem plnící jednotky je elektromagnetický ventil (selenoid). V našem případě s napájením 230V a bez napětí uzavřený. 

Selenoid

Doporučujeme před Selenoid instalovat mosazný filtr se sítkem, aby drobné nečistoty nevyřadily elektromagnetický ventil s funkčnosti.

Filtr

Mezi filtr a selenoid doporučujeme vložit membránový redukční ventil pro optimální nastavení tlaku. Zabrání se tím přetížení membrány selenoidu. 

Redukční ventil